Ørje – Rødenessjøen

Flex Ørje-Rødenessjøen

Flex Ørje-Rødenessjøen
Mandag- fredag
Møteplass 1 - Rådhuset - Storgata 60kl 0900Kl 1100kl 1200kl 1300
Møteplass 5 - Coop prix/Apotek - Trekanten 6
Kroksund brukl 0930kl 1130kl 1230kl 1330
Rødenessjøen
Møteplass 1 - Rådhuset - Storgata 60kl 1000kl 1200kl 1300kl 1400
Møteplass 5 - Coop prix/Apotek - Trekanten 6
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidpunkt.