Møteplass-Flex i Marker og Eidsberg fra 4. mars

Åpen Flex-tilbudet i Marker og Eidsberg endres fra mandag 4. mars

Åpen Flex markedsføres i dag som fri bestilling fra adresse til adresse i Ørje- og Mysen sentrum, men dette har vist seg vanskelig å få til.

Dessverre har vi fått en del tilbakemeldinger om at det er lang ventetid på Flex-bussen, og at det ofte er få passasjerer per tur.

Det er mange som ønsker å bestille transport til bestemte tider, men som ikke får mulighet til dette siden Flex-bussen allerede er bestilt av andre. Dette har ført til frustrasjon og negative opplevelser for mange.

Vårt mål er å lage et best mulig Flex-tilbud i Marker og Eidsberg, og for at vi skal gjøre det er vi helt avhengig av å lytte til tilbakemeldinger fra passasjerene.

Fra og med mandag 4. mars kommer derfor Flex-bussen til å hente og levere på møteplasser i Ørje- og Mysen sentrum.

Dette innebærer at du må gå til din nærmeste møteplass når du skal reise med Flex; til gjengjeld vil du få flere reisemuligheter når du ønsker det. Vi har forsøkt å legge Flex-møteplassene der vi vet at mange ferdes.

 

Se alle møteplassene i Ørje- og Mysen sentrum i kart her:

Møteplassoversikt Flex By Ørje sentrum
Møteplassoversikt Flex By Mysen sentrum og Mysen-Slitu

 

Flere avganger på Flex-linjene

Samtidig som tilbudene i Ørje- og Mysen sentrum forbedres, så får også Flex-linjene et enklere og bedre tilbud.

Alle Flex-linjene under får avganger daglig fra mandag til fredag:

Marker:

Flexx linje 742 Ørje-Rødenessjøen
Flexx linje 744 Ørje-Strømsfoss-Damholtet

 

Eidsberg:

Flex linje 731 Mysen-Åmot-Lundeby
Flex linje 732 Mysen-Frydenlund-Slitu
Flex linje 755 Trøgstad-Tosebygda-Morenen kjøpesenter-Mysen

Hvis du er usikker på hvor din nærmeste Flex-møteplass ligger, eller ønsker å høre mer om endringene, kan du ringe Flex på telefon 69 12 54 80.

SISTE NYTT